Miker Works

Always lean. Always smart. Waardevolle toepassingen

Onze aanpak is pragmatisch. Het is in niemands belang om prachtige software te ontwikkelen die uiteindelijk niemand wil gaan gebruiken. Vanaf een vroeg stadium overleggen we met eindgebruikers en andere stakeholders. Op basis van hun feedback bouwen we wat nodig en gewenst is.

Zo realiseren we mobiele, web en TV toepassingen die er toe doen. Het Scrum framework en de Lean Startup methode stellen ons in staat om agile oplossingen te realiseren die snel waarde kunnen toevoegen.

Works

Miker Works

Consultancy

Miker Works richt zich op consultancy voor de realisatie van mobiele, web en TV toepassingen.

Wilt u Android, iOS of .NET web toepassingen realiseren op een slimme manier of heeft u specifieke Scrum en Lean startup gerelateerde vraagstukken?

Kijk hier voor meer informatie.

Relefant

Relefant

Slim documentbeheer

Relefant is een Content Management Systeem (CMS), bedoeld voor het beheren van documenten waarbij de behoefte bestaat om op enig moment te kunnen bewijzen dat een idee of concept op een bepaald moment is vastgelegd.

Meer informatie over Relefant

" We vinden altijd de balans tussen methodiek en pragmatisme. Dat is hoe we de dingen voor elkaar krijgen, steeds weer.
We blijven toch Rotterdammerts tenslotte."

Wij werken voor:

ANAC ANWB AVG Beemway Belgacom Bluepond Dockwise EON Enai Erasmus University Fansz Funda Hot Item Ilumy KPN Map trace Masterminds LLC Motricity Multi-M/IT N200 Nationale Nederlanden Nuon Point logic Rijkswaterstaat Rotterdam School of Management Sony Toogether University of Amsterdam Vitens Ximedes Ziggo

Build, Measure & Learn

In tegenstelling tot wat de naam suggereert is de Lean startup methode niet uitsluitend bedoeld voor startups maar ook voor gevestigde bedrijven met een behoefte aan innovatie en de wens om snel op veranderingen in te kunnen spelen.

Want waarom zou je een half jaar of langer besteden aan de ontwikkeling van een prachtig stuk software, dat uiteindelijk niemand wil gaan gebruiken?

Gevalideerd leren door middel van de Build-Measure-Learn loop kan dat voorkomen.

Dat begint bij de lancering van een Minimum Viable product (MVP), ofwel: Een eerste versie van de app of softwaredienst op basis van bepaalde aannames.

Valideren

Door te meten hoe de app gebruikt wordt kan vervolgens worden geleerd of een bepaalde aanname al dan niet waar is.

Door dit proces continue te herhalen kan de relevantie en de waarde van de gerealiseerde toepassingen aanzienlijk worden vergroot. De verspilling van tijd en arbeid kan in ruime mate worden verminderd. Uiteindelijk profiteren zowel uw organisatie als uw eindgebruikers daarvan.

Wij realiseren slimme oplossingen voor iedere branche (B2B, B2C & B2E), o.a.:

Automotive Dienstverlening Econometrie Energie Entertainment FinTech Logistiek Marketing Onderwijs Social Media Vastgoed Telecom