Miker Works

Relefant

De datum van een document kan van groot belang zijn om als bewijslast te dienen. Een gewoon digitaal document is echter gemakkelijk aan te passen, ook de datum. Het is dan niet bijzonder bruikbaar als bewijs.

Relefant is een eenvoudig maar slim content management systeem dat ieder bestand een onveranderbare datum geeft. Door middel van een digitale vingerafdruk van het document en door deze te registreren in een block chain wordt een uniek bestaansbewijs vervaardigd.

Meer informatie

Concepten & ideeen

Relefant is bedoeld voor het beheren van concepten en ideeën, waarbij de behoefte bestaat om op enig moment het bestaan ervan te kunnen bewijzen.

Het maakt daarbij niet uit of het bijvoorbeeld gaat om een Word document, een video of een afbeelding. Ieder type bestand kan worden vastgelegd.

Met het Relefant CMS kunt u heel eenvoudig documenten beheren en organiseren.

Bewijs

U kunt nu het bewijs vastleggen door middel van blockchain technologie. U heeft daarvoor geen technische kennis nodig. Dat regelt het Relefant CMS voor u.

Voorkom de discussie over eigenaarschap, of over wie de bedenker of de uitvinder is.

Relefant maakt het heel eenvoudig om onomstotelijk bewijs te leveren wie het eerste is gekomen met een bepaald ontwerp, concept of wanneer bepaalde afspraken zijn gemaakt.

Freelancers & MKB

Relefant stelt u in staat om zonder tussenkomst van andere partijen documenten te registreren.

Het is niet nodig om documenten vooraf te onthullen. U bepaalt zelf of en wanneer u dat wilt doen.

Relefant biedt daarmee een betaalbare oplossing rondom dit thema. Dit maakt dit unieke CMS in de eerste plaats bij uitstek geschikt voor freelancers en voor kleine tot middelgrote ondernemingen.

Hoe werkt het?

1

Choose document

U uploadt een document en voegt eventueel wat extra gegevens toe, zoals een titel en naam van de eigenaar.

2

Fingerprinting

Relefant berekent vervolgens op basis van het bestand een digitale vingerafdruk.

3

Optional Cloud Storage

U kunt kiezen om het bestand zelf ook in de cloud op te slaan of om deze offline te bewaren.

4

Na enkele minuten is het document geregistreerd in de Ethereum blockchain.

5

De registratie is terug te zien in Relefant CMS en via de blockchain transactie zelf.

Digitale vingerafdruk

Niet het document zelf maar de digitale vingerafdruk wordt in de Ethereum blockchain vastgelegd door middel van een Smart Contract.

Voor de digitale vingerafdruk wordt het SHA-256 algoritme gebruikt, een bekende cryptografie methode.

Zodra er ook maar één letter of spatie in het document wordt aangepast verandert ook de digitale vingerafdruk. Het registreren van de digitale vingerafdruk is voldoende. Een gevalideerde blockchain transactie is een vaststaand feit en kan door niemand meer worden aangepast.

Registratie

De registratie van het document vindt u terug in het CMS maar u kunt deze ook extern valideren.

Onder andere op de Etherscan website kunt u de transactie ook terug vinden.

De transactie omvat uw naam of de naam van uw bedrijf, de datum en tijd van registratie en de digitale vingerafdruk.

Deze vingerafdruk is uniek en is daarmee het bewijs voor het bestaan van het document op een bepaalde datum en tijd zonder het document meteen werkelijk te moeten onthullen.

Continuïteit

U bent volledig onafhankelijk van de continuïteit van Relefant.

De digitale vingerdrukken blijven altijd geldig. De blockchain borgt dat de de digitale vingerafdruk in ongewijzigde vorm blijft voortbestaan. Een transactie kan los van het CMS worden bekeken.

De digitale vingerafdruk (SHA-256) kan onafhankelijk van Relefant worden bepaald. Op Online Converter of via de site van Digital Volcano kan deze worden berekend. Een identiek document zal steeds dezelfde digitale vingerafdruk voortbrengen. U kunt deze vergelijken met de vingerafdruk die is vastgelegd in de transactie.

Onafhankelijke registratie

 • Registreren kan nu heel eenvoudig zonder de tussenkomst van derden
 • Registratie van datum, eigenaar en vingerafdruk in de blockchain
 • Privacy is geborgd omdat alleen metadata wordt vastgelegd in de blockchain.
 • Het CMS is geschikt voor ieder type bestand (Office, Afbeeldingen, Video)

Flexibel documentbeheer

 • Documenten organiseren in verzamelingen en projecten
 • Maak zoveel projecten of verzamelingen als je wilt
 • Er is ondersteuning voor meerdere gebruikers en meerdere teams
 • Het zoeken naar bestanden is met Relefant heel eenvoudig

Gemakkelijk & betaalbaar

 • Een betaalbaar alternatief. De registratiekosten zijn aanzienlijk lager!
 • Geen crypto currency (ether) nodig maar gewoon in Euro’s afrekenen
 • Zeer toegankelijk; Er is geen blockchain of smart contracts kennis nodig
 • De eerste 5 registraties zijn nu tijdelijk geheel gratis!

Meld u nu vrijblijvend aan bij Relefant en zie hoe het werkt!

Meer informatie