Miker Works

Producten & participatie e-Commerce & SaaS oplossingen

Miker Solutions ontwikkelt e-Commerce en andere online producten, waaronder niche specifieke SaaS toepassingen.

Wij bouwen slimme toekomstbestendige producten met behulp van onder andere cloud & blockchain technologie, zoals smart contracts.

Miker Solutions participeert daarnaast in Teamspot, een e-learning en CRM-stage oplossing in één. Ook neemt Miker Solutions deel in Izzio en een aantal andere projecten.

Teamspot

Voor scholen en bedrijven

Web CRM en online stage faciliteiten


In de participatie met Elo Connect heeft Miker Solutions bijgedragen aan de ontwikkeling van Teamspot, een web gebaseerde CRM toepassing voor scholen en bedrijven. In het kader van stages brengt de toepassing scholen en bedrijven bij elkaar. Zo is het onder andere mogelijk om zowel leerlingen als stagebegeleiders actief en online bij de stage te betrekken.

De Teamspot oplossing wordt door diverse scholen gebruikt en voorziet in alle faciliteiten rondom de administratie van leerlingen, docenten, bedrijven en stages. Ook de stage modules (stageboekjes) maken een belangrijk onderdeel uit van Teamspot.

Kijk voor meer informatie op de website van Teamspot.

Izzio

Voor ergotherapeuten en hun patienten

iPhone Daglijst app


In de participatie met Izzo heeft Miker Solutions in vooral technische zin bijgedragen aan de dagactiviteitenlijst app, ontwikkeld door Izzio.

Deze dagactiviteitenlijst-app is makkelijker voor cliënten en leesbaar en completer voor de behandelaar. De iPhone app vervangt de papieren of digitale tijdschrijflijsten. Zie welke activiteiten de cliënt op een dag doet en hoeveel pijn en/of vermoeidheid ervaren wordt. Deze gegevens zijn gemakkelijk in het digitaal patiëntendossier te uploaden.

Voor cliënten zijn activiteiten overal eenvoudig op de telefoon bij te houden. De reminderfunctie helpt om de lijsten volledig in te vullen.

Kijk voor meer informatie op de website van Izzio.

Relefant

Voor MKB & ZZP

Web CMS met document registratie opties


Relefant is een product van Miker Solutions. Het is een Content Management Systeem (CMS), bedoeld voor het beheren van documenten die vooral gericht zijn op concepten of ideeën en waarbij de behoefte bestaat om op enig moment te kunnen bewijzen dat een idee of concept op een bepaald moment is vastgelegd, zonder de betreffende informatie vooraf te moeten onthullen en zonder ingewikkelde administratieve processen door te moeten lopen.

Door middel van blockchain technology wordt zonder tussenkomst van andere partijen het bestaan van een document vastgelegd, door middel van een zogeheten dagstempel. Deze legt de datum en eigenaar van een bepaald document vast. Omdat er aan een blockchain gegevens kunnen worden toegevoegd welke niet achteraf kunnen worden gewijzigd kan door middel van een digitale vingerafdruk het bestaan van een bepaald document of bestand op een bepaald moment worden aangetoond op een relatief goedkope manier.

meer informatie over Relefant.

Onni HQ

Voor consumenten (US & Indian market)

iPhone Onni app; A.I. gebaseerde persoonlijke compatibiliteit


In de participatie met Onni draagt Miker Solutions vooral in technische en UX zin bij aan een app dat zich vooral richt op de Amerikaanse en Indische markt.

De Onni app is een app, in de eerste plaats voor consumenten, waarbij de concepten van astrologische informatie en dat van een sociaal network op een unieke manier met elkaar worden gecombineerd. Door middel van slimme A.I. technieken worden persoonlijke compatibiliteits inzichten onthuld, hetgeen resulteert een betere matching van personen op allerlei gebieden, waaronder prive relaties, familiebanden maar op termijn mogelijk ook zakelijke toepassingen, bijvoorbeeld ten behoeve van HR specifieke vraagstukken.

De Onni app heeft inmiddels een eerste financiering van Innovation stage mogen ontvangen.

Kijk voor meer informatie op de website van Onni app.

Finiware

Android & iPhone apps

Play store & App store


Finiware bestaat al geruime tijd als merk- en handelsnaam. Onder deze naam worden apps ontwikkeld voor zowel Android als iOS, die respectievelijk beschikbaar zijn via de Play Store en de App Store.

Miker Labs

Andere verkenningen

Web, blockchain, TV & mobiele toepassingen


Onder de noemer Miker Labs verkennen we diverse andere mogelijkheden op het gebied van software ontwikkeling. De relevantie van deze toepassingen moet, onder andere door middel van validatie, nog bewezen worden. Bekijk de blog pagina voor het laatste nieuws met betrekking tot deze en andere ontwikkelingen.

Bent u op zoek naar een consultant om u te helpen bij de ontwikkeling van uw mobiele app of weboplossing?

Bekijk de services van Miker Works.

Enkele van onze vorige participaties betreft: BBEMC (UAE), Masterminds LLC (US) & Amazing apps (NL).

Neem contact met ons op voor meer informatie.